Filtry aktualności

Kurier Fedex - Jak zamówić kuriera FEDEX

Autor:
Kurier Fedex - Jak zamówić kuriera FEDEX

JAK ZAMÓWIĆ KURIERA FEDEX + ZASADY WYMIAROWE

 

Dokładne zmierzenie i zważenie przesyłki oraz właściwe jej zapakowanie jest kluczowe w zapobieganiu ewentualnym szkodom. Poprzez prawidłową wycenę zminimalizujecie Państwo koszty przesyłki oraz unikniecie problemów w transporcie przesyłek oraz ewentualnych dopłat.

Jak zamówić kuriera FedEx

 1. Wejdź na stronę www.ipaka.pl

 2. Wprowadź do kalkulatora wymiary i całkowitą wagę paczki

 3. Określ kształt przesyłki (standardowy / niestandardowy)

 4. Wprowadź usługi dodatkowe (ubezpieczenie, pobranie, awizacja telefoniczna, sms)

 5. Sprawdź wprowadzone dane i wycenę usługi

 

 

 Paczka standardowa

Pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm . Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni. Żaden fragment paczki nie może przekraczać wymiarów paczki standardowej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym. Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg


Sprawdź CENNIK FEDEX 

               lub skorzystaj z KALKULATORA na iPaka.pl     

 

 

Wymiary paczki standardowej

a + b < 180 cm i a + c < 180 cm

 Paczka niestandardowa (cennik) 

To każdy element będący paczką, którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

paczka niestandardowa

 • zawierające płyny produkty sypkie lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu

 • z ostrymi bądź wystającymi elementami,

 • ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,

 • nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,

 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych,

 • które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,

 • kształcie cylindrycznym lub owalnym,

 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,

 • kilka paczek połączonych w jedną całość,

 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

 

Przykłady przesyłek niestandardowych
DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa

 

 

 

ZAMÓW KURIERA 

 

 

Co to jest waga gabarytowa?

Obliczenia

 

 

Firma Fedex doręcza paczki następnego dnia roboczego, zgodnie ze stawkami podanymi w Cenniku usług krajowych. Paczki o wadze do 30 kg doręczamy w serwisie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że paczka jest odbierana przez kuriera od drzwi nadawcy i doręczana do drzwi odbiorcy.

Paczki o wadze większej niż 30 kg doręczamy w systemie „burta – burta”. Przesyłka jest odbierana poprzez załadunek z uzgodnionego z nadawcą miejsca, znajdującego się w pobliżu samochodu kuriera. Następnie kurier doręcza przesyłkę poprzez wyładowanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w miejscu dostępnym w pobliżu samochodu, uzgodnionym z odbiorcą. Dla przesyłek powyżej 50 kg wymagane jest zapewnienie przez nadawcę i odbiorcę narzędzi pozwalających na bezpieczny załadunek lub rozładunek paczki.

 

 

ZAMÓW KURIERA 

 

 

 

Zobacz:

·         Jak wysłać opony kurierem dpd 

·         Jak wysłać zderzak samochodowy

·         Cennik krajowy

·         Cennik międzynarodowy

 

 

Pozdrawiamy

www.ipaka.pl

FedEx

Dokładne zmierzenie i zważenie przesyłki oraz właściwe jej zapakowanie jest kluczowe w zapobieganiu ewentualnym szkodom. Poprzez prawidłową wycenę zminimalizujecie Państwo koszty przesyłki oraz unikniecie problemów w transporcie przesyłek oraz ewentualnych dopłat.

Dokonując pomiarów należy mieć na uwadze, iż każda firma kurierska korzysta z laserowych skanerów 3D dokonujących pomiarów oraz wag elektronicznych, zatem zaniżenie wagi oraz rozmiarów przesyłki nawet o 1 cm może skutkować dopłatą, która w firmie FedEx wynosi, aż 500% opłaty podstawowej.

 Paczka standardowa

Pojedynczy element o kształcie prostopadłościanu, którego najdłuższa krawędź nie jest dłuższa niż 150 cm, a żadna z pozostałych krawędzi nie jest dłuższa niż 70 cm, przy czym suma dwóch najdłuższych krawędzi jest mniejsza niż 180 cm . Podstawę paczki standardowej stanowi zawsze bok o największej powierzchni. Zakwalifikujemy Twoją paczkę jako standardową, jeżeli żaden jej fragment nie będzie przekraczać wymiarów paczki standardowej. Paczkami standardowymi są również koperty tekturowe oraz tuby o przekroju trójkątnym.

Maksymalna waga paczki standardowej wynosi 35 kg, a jej opakowanie nie może utrudniać lub uniemożliwiać przesuwania jej po gładkich i płaskich powierzchniach. Paczka, która ze względu na swoje przymioty, m.in. takie jak: wymiar, nieregularny kształt czy wrażliwa na uszkodzenia zawartość, nie może być sortowana za pomocą mechanicznego sortera - w wyniku konieczności manualnego traktowania - zostanie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.

Wymiary paczki standardowej

a + b < 180 cm i a + c < 180 cm

 Paczka niestandardowa

To każdy element będący paczką, którego ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie możemy zakwalifikować jako paczkę standardową.

Paczkami niestandardowymi będą m.in. paczki:

paczka niestandardowa

 • zawierające płyny produkty sypkie lub

takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu

 • z ostrymi bądź wystającymi elementami,

 • ze znacznie przesuniętym środkiem

ciężkości lub łatwo przewracające się,

 • nieregularnych kształtach, które

uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,

 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych,

 • które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki,

 • kształcie cylindrycznym lub owalnym,

 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,

 • kilka paczek połączonych w jedną całość,

 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

Przykłady przesyłek niestandardowych
DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa DHL - paczka niestandardowa

Co to jest waga gabarytowa

Obliczenia

W każdej firmie kurierskiej paczki na podstawie większej z wag: rzeczywistej lub gabarytowej. Waga gabarytowa to waga obliczana na podstawie wymiarów przesyłki. Ma ona zastosowanie dla przesyłek, które pomimo niskiej wagi mają dużą objętość np. przesyłka o wadze 3 kg i rozmiarach 100 cm x 50 cmx 50 cm.

Przykład: 100 x 50 x50 /6000 = 41,66 kg

Waga rzeczywista: 3 kg

Waga gabarytowa: 41,66

Wycena wg. wagi gabarytowej

W przypadku nadania paczki niestandardowej koszt usługi wynosi dwukrotność ceny usługi według odpowiednich przedziałów wagowych Cennika usług krajowych. Wycena Twojej paczki na podstawie wagi gabarytowej nie wyklucza jednoczesnego naniesienia opłaty za obsługę paczki niestandardowej. Jeśli Twoja paczka nie może zostać zakwalifikowana jako standardowa, a jej waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena przesyłki zostanie wyliczona według wagi gabarytowej i doliczona zostanie do niej opłata za paczkę niestandardową. W trakcie doręczenia przesyłki zweryfikujemy wymiary i wagę przesyłki i na tej podstawie wyliczymy jej ostateczny koszt.

Pamiętaj

Kurier odbierając przesyłkę nie dokonuje weryfikacji zgodności rozmiarów, kształtu i wagi ze złożonym zleceniem. Samo odebranie przesyłki przez kuriera nie przesądza, że do paczki nie zostaną doliczone opłaty dodatkowe z uwagi na podanie zaniżonych rozmiarów, wagi czy kształtu przesyłki.

Jak wycenić przesyłkę w FedEx

 1. Wprowadź do kalkulatora wymiary i całkowitą wagę paczki

 2. Określ kształt przesyłki (standardowy / niestandardowy)

 3. Wprowadź usługi dodatkowe (ubezpieczenie, pobranie, awizacja telefoniczna, sms)

 4. Sprawdź wprowadzone dane i wycenę usługi

Firma Fedex doręcza paczki następnego dnia roboczego, zgodnie ze stawkami podanymi w Cenniku usług krajowych. Paczki o wadze do 30 kg doręczamy w serwisie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że paczka jest odbierana przez kuriera od drzwi nadawcy i doręczana do drzwi odbiorcy.

Paczki o wadze większej niż 30 kg doręczamy w systemie „burta – burta”. Przesyłka jest odbierana poprzez załadunek z uzgodnionego z nadawcą miejsca, znajdującego się w pobliżu samochodu kuriera. Następnie kurier doręcza przesyłkę poprzez wyładowanie jej z pojazdu i ustawienie na podłożu w miejscu dostępnym w pobliżu samochodu, uzgodnionym z odbiorcą. Dla przesyłek powyżej 50 kg wymagane jest zapewnienie przez nadawcę i odbiorcę narzędzi pozwalających na bezpieczny załadunek lub rozładunek paczki.

Może Cię zainteresować: