Filtry aktualności

Uszkodzona przesyłka kurierska

Autor:
Uszkodzona przesyłka kurierska

Uszkodzenie przesyłki w transporcie

Jak postąpić w przypadku, gdy przy odbiorze przesyłki okazuje się, że została ona uszkodzona w transporcie?

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że została ona uszkodzona, powinniśmy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu zawierającego opis stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kurier powinien sporządzić protokół w naszej obecności.

Jeżeli po wydaniu przesyłki stwierdziliśmy ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, mamy 7 dni na zawiadomienie o tym fakcie firmy kurierskiej (np. DHL,UPS,GLS, Poczta Polska). W takim wypadku kurier przyjedzie pod wskazany adres i sporządzi protokół.

Pamiętaj, iż protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli nie zgadzasz się z treścią protokołu, masz prawo zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem.

Podstawę prawną dochodzenia roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki w transporcie stanowi ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

 

Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie większości roszczeń w stosunku do firmy kurierskiej, dlatego tez pamiętajmy, aby przed odebraniem przesyłki dokładnie sprawdzić jej stan.

 

Procedura reklamacyjna jest różna w zależności od firmy kurierskiej. Pamiętaj, iż pośrednik taki jak Tania-Paczka.net odpowiada za stan przesyłki od chwili przekazania jej w posiadanie przez nadawcę do chwili wydania jej przewoźnikowi, czyli kurierowi firmy kurierskiej. 

Termin na złożenie reklamacji to zwykle od tygodnia do roku, w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Dotyczy to kompletnej reklamacji ze spisanym protokołem szkody.

Niezależnie od operatora, podstawą do reklamacji są dokumenty sprzedaży (paragon lub faktura, umowa kupna-sprzedaży) oraz protokół szkody.

Niektórzy kurierzy oczekują również odrębnego oświadczenia o uszkodzeniach oraz sposobie zapakowania paczki. Dokumentacja zdjęciowa uszkodzeń , również bywa bardzo pomocnym dowodem w sprawie. 

 

 

Może Cie zainteresować