Zobacz najpopularniejsze porady

Czym jest spedycja lotnicza?

Czym jest spedycja lotnicza?

Transport lotniczy to jedna z najczęściej wybieranych opcji przez importerów i eksporterów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jest przede wszystkim szybka, więc sięgają po nią firmy, którym szczególnie zależy na czasie. W dobie globalizacji okazuje się, że sprawny przewóz ładunków staje się podstawą rozwoju przedsiębiorstw z różnych sektorów. To szczególnie istotne dla tych firm, które chcą rozwijać działalność poza granicami ojczystego kraju. Spedycja lotnicza obok kolejowej, morskiej czy drogowej to gwarancja usług szytych na miarę wymagających klientów.

Usługi spedycji lotniczej

Ze spedycji lotniczej korzystają przedsiębiorcy, którzy wysyłają towary w różne strony świata, a tym samym poszerzają sieć kontaktów biznesowych oraz współpracują z zagranicznymi przedsiębiorcami. Od terminowości dostaw w dużej mierze zależy powodzenie działalności międzynarodowej. Sama spedycja lotnicza to szereg usług, które wykraczają poza sam transport towarów. To przede wszystkim doskonale zorganizowany i skuteczny proces, który sprawia, że zleceniodawca nie musi się przejmować szeregiem formalności. Spedycję można podzielić na międzynarodową, która odbywa się między dwoma państwami, oraz krajową. Poza tym w ramach szeregu usług można zdecydować się na szereg dodatkowych działań. Są one etapami organizacji oraz realizacji transportu lotniczego i można tu wymienić tworzenie czy prowadzenie dokumentacji przewozowej, celnej, usługi załadunku, rozładunku i magazynowania, a także zapewnienie bezpieczeństwa towarom wartościowym lub o wymagającym szczególnej obsługi na każdym etapie transportu.

Zalety spedycji lotniczej

Warto zwrócić uwagę, że spedycja lotnicza jest najszybszym sposobem na transport ładunków, ale wiąże się również z szeregiem ograniczeń związanych na przykład z rodzajem i specyfiką towaru. Jest również droższa od innych metod. Samolotami można przesyłać ładunki standardowe, ładunki wymagające kontrolowanej temperatury, ładunki wartościowe, towary niebezpieczne, żywe zwierzęta oraz przesyłki specjalne HUM. Oczywiście pewnym ograniczeniem w tym wypadku będzie wielkość przesyłki. Warto pamiętać również, że transport lotniczy realizowany jest w różnych opcjach – od drzwi do drzwi, lotniska do lotniska oraz ich kompilacje. W tym celu wykorzystuje się usług multimodalne, czyli tak zwany sea&air transport, który łączy przewozy morskie i lotnicze. Można również połączyć łańcuchy logistyczne z przewozami drogowymi i kolejowymi. I dlatego właśnie w Polsce (wzorem krajów zachodniej Europy) stale rośnie popularność spedycji lotniczej i cieszy się ona zaufaniem przedsiębiorców z różnych branż.

 

Sprawdź ofertę spedycji lotniczej na PFC24.pl!