Regulamin

Postanowienia ogólne:


  1. Znajdźkuriera.pl z siedzibą  w ANDRYCHOWIE, świadczy usługi porównywania cen usług kurierskich, przewozowych i spedycyjnych oraz usługi prezentacji ofert handlowych partnerów zarejestrowanych w systemie.
  2. ZnajdźKuriera.pl jest właścicielem i administratorem platformy internetowej oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym ZnajdźKuriera.pl
  3. Każdorazowe skorzystanie z systemu ZnajdźKuriera.pl oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptację przez Użytkownika oraz firm współpracujących.
  4. Korzystanie dla użytkowników serwisu ZnajdźKuriera.pl jest całkowicie darmowe.

 

Definicje:


ZnajdźKuriera.pl – serwis internetowy poświęcony tematyce transportowej, w szczególności usługom kurierskim i pocztowym świadczonym w serwisie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym założeniem serwisu jest prezentacja i porównanie cen usług kurierskich, pocztowych oraz transportowych dostępnych u przewoźników krajowych i międzynarodowych, pośredników i brokerów.

 

Admin – administrator systemu ZnajdźKuriera.pl

 

Przewoźnik – wyspecjalizowana firma przewozowa lub logistyczna

 

Pośrednik – zazwyczaj firma kurierska o zasięgu lokalnym. Pośredniczy w realizacji usług przewoźników

 

Broker – wyspecjalizowane sklepy internetowe sprzedające usługi przewoźników.

 

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z systemu ZnajdźKuriera.pl w celu wyboru najlepszej oferty spełniającej kryteria użytkownika.

 

Partner – Przewoźnik, Pośrednik lub Broker zarejestrowany w systemie ZnajdźKuriera.pl

 

Rejestracja – proces, w którym Przewoźnik, Pośrednik lub Broker zakłada unikalne konto, dzięki któremu otrzymuje dostęp do funkcji pozwalających na zarządzanie swoim Profilem.

 

Profil – specjalne oprogramowanie pozwalające na wprowadzenie informacji o swojej firmie w tym danych adresowych i kontaktowych, oferowanych usług, cen, opisu profilu działalności, logo firmowego. W profilu istnieje również sprawdzenia statystyk dotyczących wyświetleń danego profilu, oferty oraz ilości przekierować do strony firmowej. W profilu można również zamówić reklamę w ZnajdźKuriera.pl


Kalkulator Kosztów - specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

 

Reklama – odpłatna forma współpracy między Przewoźnikiem, Brokerem lub Pośrednikiem oparta na publikacji materiałów reklamowych w formach udostępnionych przez ZnajdźKuriera.pl

 

1.


ZnajdźKuriera.pl przedstawia oferty brokerów oraz pośredników, które zostały zdefiniowane w profilu partnera lub wprowadzone przez administratora systemu. Podstawowe źródło informacji to informacje przekazane bezpośrednio do ZnajdźKuriera.pl, strony internetowe, materiały handlowe podane do publicznej wiadomości oraz portale branżowe.

 

2.


Podstawowym kryterium prezentacji firm w porównywarce ZnajdźKuriera.pl jest końcowa cena brutto proponowana przez partnerów serwisu. ZnajdźKuriera.pl przedstawia zawsze oferty rosnąco zaczynając od ceny najniższej do najwyższej.

 

3.


ZnajdźKuriera.pl jest firmą niezależną od któregokolwiek partnera. Nie świadczy usług kurierskich ani przewozowych.

 

4.


ZnajdźKuriera.pl prezentuje oferty firm niezależnych. Dlatego prezentowane w systemie ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Za rozbieżności między prezentowaną ofertą w porównywarce a systemem partnera ZnajdźKuriera.pl nie odpowiada.

 

5.


ZnajdźKuriera.pl prezentuje oferty firm:

  • O zasięgu lokalnym
  • O zasięgu krajowym
  • O Zasięgu międzynarodowym

 

6.


Rejestracji w systemie ZnajdźKuriera.pl może dokonać każdy broker czy pośrednik oraz inne podmioty gospodarcze zajmujące się usługami transportowymi i przewozowymi. Aktywacji profilu dokonuje administrator systemu.

 

7.


ZnajdźKuriera.pl zastrzega sobie prawo odmowy (w tym także bez podania przyczyny) umieszczenia oferty lub prezentowania tylko częściowej oferty firmy.

 

8.


ZnajdźKuriera.pl nie rozstrzyga o jakości świadczonych przez partnera usług. Kieruje się wyłącznie kryterium cenowym w procesie porównywania ofert.

 

9.


W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy ofertą prezentowaną w serwisie ZnajdźKuriera.pl a oficjalną stroną partnera administrator serwisu ma prawo do zawieszenia prezentowanej oferty lub całkowitego wyłączenia prezentacji do odwołania lub do momentu poprawienia nieścisłości. 

 

10.


Każdemu partnerowi serwisu  przysługuje prawo do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących funkcjonowania serwisu oraz prezentacji ofert.

 

11.


Każdy partner ma prawo do zawieszenia lub wyłączenia prezentacji swojej firmy i oferty w serwisie ZnajdźKuriera.pl w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

12.


Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy własne zostały wykorzystane wyłącznie w celu prezentacji i promocji firm, które mają do nich prawa. W przypadku zgłoszenia braku zgody na ich wykorzystanie ZnajdźKuriera.pl użyje symbolu zastępczego.

 

13.


ZnajdźKuriera.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników serwisu z wyjątkiem osób, które dobrowolnie pozostawią swój adres mailowy w opcji Newsletter.

 

14. 


Dla potrzeb statystycznych i technicznych ZnajdźKuriera.pl przechowuje jedynie numery ip oraz nazwy hostów, z których odnotowujemy wejścia do witryny. Dane te wykorzystywane są przez ZnajdźKuriera.pl jedynie w mechanizmach zapewniających optymalizację, bezpieczeństwo i obiektywizm prezentowanych przez nas danych.

 

15.


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

16.


Wykorzystanie informacji pozyskanych z serwisu ZnajdźKuriera.pl wymaga każdorazowej zgody właściciela witryny. 

 

17.


Powielanie opisów, rozwiązań informatycznych oraz wykorzystanych mechanizmów porównywania i prezentacji ofert stanowi naruszenie własności intelektualnej / praw autorskich.

 

18.


Administratorem i właścicielem serwisu w tym w szczególności bazy danych oraz mechanizmu służącego porównaniu oraz prezentacji ofert jest firma:

JANZO GRZEGORZ JANIK

ul. Lenartowicza 58/31

34-120 Andrychów

NIP: 5512518814

19.


ZnajdżKuriera.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieporozumienia lub szkody wynikłe wskutek błędnej, niepełnej lub niezgodnej ze stanowiskiem danej firmy, interpretacji informacji uzyskanych w serwisie w szczególności dotyczących rozbieżności w cenie usług prezentowanych w ZnajdźKuriera.pl a oficjalnymi stronami partnerów oraz jakości świadczonych przez nich usług.

 

Polityka prywatności

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Janzo Grzegorz Janik ul. Lenartowicza 58/31 34-120 Andrychów, NIP: 551-251-88-14 REGON: 365225130 

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@znajdzkuriera.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestracji konta w systemie Janzo Grzegorz Janik oraz realizacji usług przewozowych. Odbiorcami danych będą tylko i wyłącznie podmioty wspierające Janzo Grzegorz Janik w realizacji usług, w tym świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, księgowo-finansowe, płatności elektronicznych, podatkowe, prawne, windykacyjne, kurierskie oraz upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. 
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez administratora w celu: 
- realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu prowadzonego przez Janzo Grzegorz Janik (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
- wypełnienia obowiązku prawnego administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO); 
- marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Posiadają Państwo prawo do: 
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 
- wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) 
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do założenia konta oraz realizacji usług. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych. 
Użytkownicy powierzający nam dane osobowe są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i RODO). Zobowiązani są także uzyskać zgodę osób, od których zbierają Dane Osobowe, na powierzenie przetwarzania tych danych oraz przekazać im informacje zawarte w Regulaminie Serwisu, w tym o sposobie, celu, zakresie i okresie przetwarzania danych przez administratora, prawach osób których dane są przetwarzane oraz kręgu podmiotów, którym administrator powierza dane. 

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie w/w praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe administratora danych: 
Janzo Grzegorz Janik ul. Lenartowicza 58/31 34-120 Andrychów adres e-mail: kontakt@znajdzkuriera.pl