Zobacz najpopularniejsze porady

Sprawdzanie zawartości przesyłki przez odbiorcę

Duża część odbiorców błędnie informowana przez sprzedawców o możliwości sprawdzenia przesyłki przed jej przyjęciem jest mocno rozczarowana i poirytowana w momencie wizyty kuriera. Odbiorca nie ma takich uprawnień a informacje przekazane przez nadawcę są nieprawdziwe. Zazwyczaj nadawca/sprzedawca przekazuje taką informację, żeby uspokoić swojego klienta, i zapewnić go o bezpieczeństwie zakupów w Internecie. Odbiorca ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki przy kurierze, ale dopiero po jej pokwitowaniu czyli potwierdzeniu kurierowi, że przesyłka dotarła do niego i nie nosi śladów ingerencji czy uszkodzenia. Kurier na prośbę odbiorcy może zaczekać i w przypadku niezgodności ma obowiązek spisać protokół szkody. Protokół szkody może być sporządzony na wypadek uszkodzenia lub braku towaru. Sprawdzenie przesyłki przed podpisem jest praktycznie niemożliwe a gdy to już ma miejsce to w zasadzie kurier robi to na własną odpowiedzialność. Regulaminy firm kurierskich oraz ustawa Prawo Przewozowe nie dopuszcza innej możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki jak po jej odebraniu. W innych przypadkach dostawca łamie postanowienia regulaminu i naraża się na odpowiedzialność.

 

Dlatego znaczna część kurierów o ile nie wszyscy nie wyrażają zgody na obejrzenie zawartości przed podpisaniem listu przewozowego na co odbiorca reaguje często nerwowo i cała złość jest wyładowana na kurierze.