Zobacz najpopularniejsze porady

Czym jest fracht morski

Czym jest fracht morski

Przez lata pojęcie fracht morski mocno się rozszerzyło i obecnie częściej sugerujemy się potocznym znaczeniem, które nieco odbiega od pierwotnego. Z zasady więc jest to przewożenie towarów drogą morską. W tym celu wykorzystuje się specjalne statki – czyli frachtowce. W praktyce jednak termin uległ rozszerzeniu i obecnie traktowany jest synonimicznie do spedycji morskiej. Poza tym nie mówi się o frachcie tylko w kontekście transportu statkiem, ponieważ możemy spotkać się z lotniczym czy drogowym.

Jak zamówić transport morski z Chin? 

Fracht na początku określał tylko opłatę za transport morski towarów. Potem ta definicja się rozszerzyła. Główną ideą było oszacowanie wysokości opłaty w zależności od masy i objętości ładunku. Oczywiście na koszty wpływała także jego specyfika, co dawało dość duże pole do negocjacji. Transport morski wykorzystuje się do przewozu ładunków od różnych producentów. Bardziej ekonomiczna jest przy tym zasada freight equalization, która oznacza, że wszyscy mają nałożoną jednakową opłatę frachtową niezależnie od miejsca załadunku i rozładunku. Warto przy tym pamiętać, że podstawową cechą frachtu jest brak stałych kosztów i indywidualne podejście do każdego zlecenia. Najczęściej jest więc w ten sposób realizowany transport morski z Chin. Choć jest on czasochłonny, to niewątpliwie wygrywa ceną. Jest także jedną z najbezpieczniejszych opcji. Klienci mogą także dopasować usługi do swoich potrzeb. Z drugiej strony z czasem firmy odeszły od zasady, że fracht podlega opłacie dopiero, gdy ładunek w stanie nieuszkodzonym dotarł na miejsce. Obecnie ze względu na różnego rodzaju czynniki, które są niezależne od obsługi statku, stosuje się płatności z góry lub zaliczki frachtowe. Spedycja morska należy do najbezpieczniejszych. Natomiast jest związana z ryzykiem wynikającym chociażby z warunków atmosferycznych.

Usługi spedycji morskiej

Najczęściej transport morski jest realizowany poprzez przewozy pełnokontenerowe. Firma powinna również sprawdzić, czy spedytor nie naliczy dodatkowej opłaty za niewykorzystaną ładowność statku. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy dochodzą do porozumienia, gdy nadają kontenery na tej samej trasie i w ten sposób obniżają koszty usługi. Poza opłatami transport morski z Chin wiąże się również z szeregiem formalności. Je pomagają załatwić spedytorzy, którzy oferują szereg opcji związanych z załadunkiem, rozładunkiem, magazynowaniem czy też przygotowaniem dokumentacji. Szczególnie istotna jest obsługa celna ładunku oraz organizacja przeładunków.

 

Sprawdź ofertę spedycji morskiej na PFC24.pl!