Zobacz najpopularniejsze porady

Sposób naliczania opłat za paczki

Paczka standardowa – koperta zawierająca dokumenty lub małe przedmioty mieszczące się w bezpiecznej kopercie kurierskiej lub w kopercie kartonowej, paczka o regularnych kształtach zazwyczaj sześcianu lub prostopadłościanu zapakowana w pudełko kartonowe i zabezpieczone taśmą samoprzylepną. Paleta o podstawie 120x80 cm na której jest ułożony towar, który nie wystaje poza obrys palety zabezpieczony folią stretch i taśmą samoprzylepną lub zabezpieczona w inny sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości oraz chroniący towar na czas transportu. Paczka standardowa musi również spełniać określone przez przewoźnika warunki dotyczące wymiarów. Wymiary przesyłek są dostępne w cennikach i regulaminach przewoźników.

 

Paczka niestandardowa/niesortowalna – paczka, która z uwagi na swoje rozmiary lub wagę przekracza wymiary paczki standardowej. Ma nieregularny kształt lub jest owalna. W zależności od firmy kurierskiej może to być paczka zawinięta w folię stretch, zawierająca płyny lub produkty sypkie. Jest to paczka, która ze względu na swoją specyfikę utrudnia automatyczny proces logistyczny. Jest to przesyłka, która wymaga specjalnego traktowania podczas obsługi odbioru, sortowania i doręczenia.

 

Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania. Waga rzeczywista to waga brutto.

 

Waga gabarytowa – waga gabarytowa to zazwyczaj iloczyn wszystkich wymiarów paczki podzielony przez wskaźnik podany przez przewoźnika. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.

 

Dł x wys x szer/wskaźnik podany przez przewoźnika

 

Wynik działania jest podany w kg. Jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej.

 

Przykład: Paczka o wymiarach 30 x 30 x 30 waga rzeczywista 1 kg

30x30x30/6000 (wskaźnik stosowany w firmie DPD)= 4,5 kg

Do wyceny zostanie przyjęta waga gabarytowa.

 

Waga objętościowa – waga objętościowa to iloczyn wszystkich wymiarów podanych w m. Wynik działania podany jest w m3.

 

Przykład: Paczka o wymiarach 30 x 30 x 30

0,3 x 0,3 x 0,3 = 0,027 m3

 

Dopłata paliwowa dodatkowa opłata wprowadzone przez firmy kurierskie celem zabezpieczenia się przed nagłymi zmianami cen paliw. Dopłata paliwowa w zależności o przewoźnika jest ustalana w oparciu o hurtowe ceny paliw na rynku polskim lub ceny baryłki ropy na rynkach zagranicznych. Wysokość dopłaty paliwowej ustalana jest indywidualnie przez firmy kurierskie i są bardzo rozbieżne. Ponadto dopłata paliwowa może być różna w zależności od rodzaju usługi np. w usługach drogowych i lotniczych występują inne dopłaty paliwowe nawet w ramach tej samej firmy kurierskiej. Dopłaty paliwowe w firmach kurierskich są ustalane w cyklach miesięcznych lub dwutygodniowych w zależności od okresów rozliczeniowych funkcjonujących w danej firmie kurierskiej.

 

Podatek VAT – w usługach kurierskich i transportowych występują dwie stawki podatku VAT 23% i 0%. Stawka 23% obowiązuje w przypadku wszystkich przesyłek realizowanych na terenie UE. Podatek 0% VAT występuje w przypadku przesyłek wysyłanych poza UE.

 

Rozliczenia/Płatność – sposób płatności jest ustalany przez brokera i jest ich kilka. Zazwyczaj jest to przedpłata realizowana przez system płatniczy. Po opłaceniu zlecenia broker przystępuje do realizacji zlecenia. Drugim sposobem to zasilenie specjalnego konta w systemie i korzystanie ze zdeponowanych środków na poczet składanych zleceń. To druga forma przedpłaty, ale nie jest dostępna we wszystkich systemach. Trzecim sposobem jest podpisanie umowy i wysyłanie przesyłek z odroczonym terminem płatności. Zazwyczaj broker wystawia fakturę 1-2 razy w miesiącu i udziela nam kredytu tj. wystawia fakturę na przelew z określonym terminem płatności.

 

Zobacz również Usługi dodatkowe